HỘI TỪ THIỆN FAVAD
                       FAVAD Charity Fund

 

                   

     Trang chủ     |    Công việc từ thiện    |     Sản phẩm     |     Nhịp cầu tình thương     |     Anh    |     Pháp    |    Liên hệ   

 

Giới thiệu

Công việc từ thiện

Sản phẩm

Nhịp cầu tình thương

 

Chương trình giúp đỡ người nghèo


*     Đã thực hiện 2004:

    -     1 cầu dài 36 mét và ngang 1,7 m ( tất cả được bê tông hóa)

-     10 giếng nước ( phải đào hơn 114 mét mới có nước sạch)

*    Đã thực hiện 2005:

 • Thành lập một xưởng may tại Cà Mau tháng 5/2005 dành cho những

          thanh thiếu nữ nghèo hoặc bất hạnh, gồm có:

                     -  17 máy may công nghiệp + 3 may thông dụng

                     -  2 giáo viên thường trực

                     -  phòng huấn luyện cho 20 học viên

 

     

 • Trợ giúp thực phẩm, yểm trợ tài chánh cho 3 nhà nuôi trẻ mồ côi

           tại Hóc Môn TPHCM

                                   Phối hợp cùng với Hội địa phương

                

 

 • Trợ giúp thực phẩm cho trẻ em mồ côi Bình Dương           

 

 • Trợ giúp thực phẩm cho những người bị bệnh phong ở Đà Lạt   

 

 • Trợ giúp thực phẩm cho trẻ em khuyết tật chất độc màu da cam

 

 • Trợ giúp xây dựng 1 cây cầu thứ 2 tại Cà Mau          

- Dài 46m và rộng 1m50 nối liền nhều xã hẻo lánh với thị xã.

            - Giúp cho việc đi lại dễ dàng của một làng gồm 600 nhân khẩu trong

                  đó có 200 trẻ em đi học được thuận tiện thoát khỏi cảnh sự tự cô lập

    

 • Trợ giúp 1 hệ thống dẫn nước thu nhận và chứa đựng nguồn nước

          mưa từ trên núi chảy xuống cho nhiều làng mạc tại Vinh, công trình đã hoàn

          tất cuối tháng 1/2005

 

    *     Đã thực hiện 2006:

 • Trợ giúp xây dựng 1 cây cầu thứ 3 tại Cà Mau

 

 • Trợ giúp xây dựng 1 cây cầu thứ 4 tại Cà Mau

 

*     Đã thực hiện 2007:

 • Xây trường ở Vinh cho 1500 trẻ em

 • Xây dựng 1 cây cầu thứ 5 tại Cà Mau

 

*     Đã thực hiện 2008:

 • Thiết bị trường học ở Vinh

 

 • Xây dựng 1 cây cầu thứ 6 tại Cà Mau

   

  *     Đã thực hiện 2009:

 • Xây dựng 1 cây cầu thứ 7 tại Cà Mau

   

  *     Đã thực hiện 2010:

 • Xây dựng 1 cây cầu thứ 8 tại Cà Mau

   

  *     Đã thực hiện 2011:

 • Xây dựng 1 cây cầu thứ 9 tại Cà Mau

   

  *     Đã thực hiện 2012:

 • Xây dựng 1 cây cầu thứ 10 tại Cà Mau

   

  *     Đã thực hiện 2013:

 • Xây dựng 1 cây cầu thứ 11 tại Cà Mau

   

   Cùng phối hợp với chúng tôi có: Nhà thờ công giáo Cà Mau, Nhà thờ công giáo Vinh, những Tổ chức Phật giáo TPHCM, những hội địa phương. Tất cả đã giúp chúng tôi rất nhiều để thực hiện những thành quả nêu trên.

    

Trang chủ | Công việc từ thiện | Sản phẩm | Nhịp cầu tình thương | Anh | Pháp | Liên hệ

© Bản quyền 2006 Hội từ thiện Favad

Điện thọai: 04 90 21 18 45 (Pháp); 00 334 90 21 18 45 (ngoài nước Pháp)

Email: dieulinhponchant2016@gmail.com