HỘI TỪ THIỆN FAVAD
                       FAVAD Charity Fund

 

                   

     Trang chủ     |    Công việc từ thiện    |     Sản phẩm     |     Nhịp cầu tình thương     |     Anh    |     Pháp    |    Liên hệ   

 

Giới thiệu

Công việc từ thiện

Sản phẩm

Nhịp cầu tình thương

 

Liên hệ


   Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên lạc

     1) Email:

                dieulinhponchant2016@gmail.com

     2) Đia chỉ:   

               FAVAD  220. Camin di Gafo, 84800 I'lsle-sur-la-Sorgue, France

     3) Điện thoại/Fax:

               04 32 62 75 20 & 06 75 77 21 64 (Pháp)

               00 334 32 62 75 20 (ngoài nước Pháp)

                                   

 

     

Trang chủ | Công việc từ thiện | Sản phẩm | Nhịp cầu tình thương | Anh | Pháp | Liên hệ

© Bản quyền 2006 Hội từ thiện Favad

Điện thọai: 04 90 21 18 45 (Pháp); 00 334 90 21 18 45 (ngoài nước Pháp)

Email: dieulinhponchant2016@gmail.com