HỘI TỪ THIỆN FAVAD
                       FAVAD Charity Fund

 

                   

     Trang chủ     |    Công việc từ thiện    |     Sản phẩm     |     Nhịp cầu tình thương     |     Anh    |     Pháp    |    Liên hệ   

 

Giới thiệu

Công việc từ thiện

Sản phẩm

Nhịp cầu tình thương

Nhân viên trong hội


Daniel J. Ponchant - Chủ tịch

220 Camin di Gafo - 84800 Isle/la Sorgue - France

                 Tel/Fax: 04 32 62 75 20 (Pháp)

 

                              00 334 32 62 75 20 (ngoài nước Pháp)   

                            danponc@yahoo.fr

   

Trịnh Diệu Linh - Phối hợp viên

220 Camin di Gafo - 84800 Isle/la Sorgue - France

                 Tel/Fax: 04 32 62 75 20 & 06 75 77 21 64 (Pháp)

 

                              00 334 32 62 75 20 (ngoài nước Pháp)

dieulinhponchant2016@gmail.com

 

Phạm Thanh Thủy -  Phối hợp viên

480/72/1 Nguyễn Tri Phương, F.9 Q.10 - TP. HCM - Việt Nam

             

                      Tel : 09 08 862 620 (Việt Nam)

phamthuy2001@yahoo.com

 

Trang chủ | Công việc từ thiện | Sản phẩm | Nhịp cầu tình thương | Anh | Pháp | Liên hệ

© Bản quyền 2006 Hội từ thiện Favad

Điện thọai: 04 90 21 18 45 (Pháp); 00 334 90 21 18 45 (ngoài nước Pháp)

Email: dieulinhponchant2016@gmail.com