HỘI TỪ THIỆN FAVAD
                       FAVAD Charity Fund

 

                   

     Trang chủ     |    Công việc từ thiện    |     Sản phẩm     |     Nhịp cầu tình thương     |     Anh    |     Pháp    |    Liên hệ   

 

Giới thiệu

Công việc từ thiện

Sản phẩm

Nhịp cầu tình thương

 

Làm cách nào để giúp hội


  Quý vị muốn ủng hộ xin hãy vui lòng đăng ký tham gia với số tiền khiêm nhượng,

  theo 3 hình thức:

          -  Mỗi cá nhân:       25 euros

          -  Đại diện tập thể: 25 euros

          -  Biếu tặng (tùy ý)

  Ngay sau khi nhận được, chúng tôi sẽ cấp và chuyển đến quý vị biên lai để giảm thuế.


MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP

  Họ:.........................................Tên:.................................................................

  Địa chỉ:..........................................................................................................

  Điện thoại:..................... Fax:...................... Thư điện tử:.................................

                                      Cá nhân:             25 euros

                          Đại diện tập thể:  25 euros         

Tôi đồng ý chuyển số tiền là: (tối thiểu là 10 euros)...............................

Trả bằng chi phiếu số.............................. hay tiền mặt:........................

            Chi phiếu phải được trả cho: Favad và gửi phải kèm theo phiếu đăng ký

            gia nhập đã điền đầy đủ các chi tiết đến:

                 FAVAD 220. Camin di Gafo-84800 I'lsle sur la Sorgue, France

 

Tải file đính kèm về:  phieu_dang_ky

     

Trang chủ | Công việc từ thiện | Sản phẩm | Nhịp cầu tình thương | Anh | Pháp | Liên hệ

© Bản quyền 2006 Hội từ thiện Favad

Điện thọai: 04 90 21 18 45 (Pháp); 00 334 90 21 18 45 (ngoài nước Pháp)

Email: dieulinhponchant2016@gmail.com