HỘI TỪ THIỆN FAVAD
                       FAVAD Charity Fund

 

                   

     Trang chủ     |    Công việc từ thiện    |     Sản phẩm     |     Nhịp cầu tình thương     |     Anh    |     Pháp    |    Liên hệ   

Giới thiệu

Công việc từ thiện

Sản phẩm

Nhịp cầu tình thương

Dự án sắp tới


Chúng tôi hiện rất cần sự đóng góp để (2014-2015):

1-    Tu bổ 10 cây cầu đã hoàn thành từ 2004 - 2014.

2-     Hoàn thành cây cầu số 11.

     

     

Trang chủ | Công việc từ thiện | Sản phẩm | Nhịp cầu tình thương | Anh | Pháp | Liên hệ

© Bản quyền 2006 Hội từ thiện Favad

Điện thọai: 04 90 21 18 45 (Pháp); 00 334 90 21 18 45 (ngoài nước Pháp)

Email: dieulinhponchant2016@gmail.com